Liadh for President
Liadh for President

Join Us/Bígí Linn

By submitting your email you are agreeing to receive emails from our campaign

Liadh Ní Riada - A New President for a New Ireland - Uachtarán Nua d'Éirinn Nua

D'fhás mé aníos in Iarthar Chorcaí, áit lena bhaineann stair phoblachtach bródúil. Tógadh mé i nGaeltacht Mhuscraí i dteaghlach le Gaeilge, agus mar iníon Seán O Riada, ba nadúrtha dom bheith tumtha ina oidhreacht cheolmhar.

Mar dhuine a chaill a bheirt thuismitheoir ag aois óg, tháinig mé slán ar go leor anachain agus dushláin I mo shaol.

Thug sé meas dom ar bheith neamhspleách, maraon le mothúchán comhbhá dóibh siúd atá ag streachailt leo ina saolta.

Chuaigh obair Shinn Féin ar chur chun cinn na Gaeilge, maraon lena tiomantas i dtaobh comhionannas agus aontacht na hÉireann, go mór i bhfeidhm orm.

Táim bródúil as a bheith mar Fheisire Eorpach d'Éirinn Theas. Tá cónaí orm i mBaile Mhuirne le Nicky agus lenár dtriúr iníonacha Cáit (17), Ailsa (15) agus Neans (12).

Cén fáth ar mhaith liom a bheith mar Uachtarán

D'athraigh Éire go mór ó 2011. Tá níos mó comhbhá agus ionchuimsitheacht inár sochaí – is inspioráid dhomhanda d'athrú sóisialta forásach sinn. Táimid ag tosú caibidil nua inár stair.

Mar FPE, léirigh mé guth láidir ar son leas mhuintir na hÉireann ar Brexit, na healaíona, pobail tuaithe agus uirbeacha, athrú aeráide, neodracht agus ceartas eacnamaíoch.

Mar Uachtarán, déanfaidh mé:

• Urraim a dhéanamh ar chúnamh chúramóirí agus orthu siúd atá ag obair inár seirbhísí poiblí

• Tionscnamh Uachtaránachta a sheoladh chun fostóirí a íocann pá cothrom a athaint.

• Togra a thiomáint chun iad siúd chuireadh ar imirce de dheasca an géarchéim eacnamaíoct a thabhairt abhaile.

• Comhrá saoránach chuimsitheach mar gheall ar Aonacht na hÉireann a thosnú.

Tacóidh mé le athchóiriú na hUachtarántachta, síneadh an cearta vótála do shaoránaigh san Tuaisceart agus thar lear san áireamh.

Tá mé ag iarraidh ar dhaoine an cumas a thabhairt dom an díograis, an fhuinnimh agus an tiomantas atá léirithe agam cheana féin, a thógaint chuig oifig an Uachtaráin.

Doors knocked
400000
Video views
1200000
Leaflets delivered
750000
Online engagements
450000
Kilometres traveled
5500

Join Us/Bígí Linn

By submitting your email you are agreeing to receive emails from our campaign

Donate to My Campaign

Copyright 2018